รับซ่อมประตูโรงงาน ประตูไฮสปีด ประตูม้วนความเร็วสูง ประตูกรงหมุน

ประตูโรงงานมอเตอร์ เครื่องกั้นคน Barrier Turnstile แขนกั้นรถยนต์

-จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมระบบประตูอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด

– รับผลิตและนำเข้าชิ้นส่วนอะไหล่จากต่างประเทศ

– รับออกแบบ ผลิตชิ้นส่วน/เครื่องจักร Jigs&Fixtures งานมิลลิ่ง

   เพื่อทดแทนการนำเข้า

– รับออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า คาร์ปาซิเตอร์ ระบบไฟฟ้า

   แรงสูง แรงต่ำ ภายในโรงงาน

ทางเรารับประกันคุณภาพสินค้า อะไหล่และการบริการซ่อม ด้วยมาตรฐานที่

ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

Industrial Door รวบรวมสินค้าในกลุ่มประตูโรงงาน  โดยสินค้าในกลุ่มนี้ มีทั้ง

ประตูโรงงาน ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง, ประตูอุตสาหกรรมเปิดเหนือศรีษะ,

ประตูสวิง, ประตูชนกระแทก, ประตูผ้าใบ, ประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ, ประตูม้วน

โรงงาน,ประตูม้วนไฮสปีดชัตเตอร์, Roller Shutter Door , ประตูผ้าใบพีวีซี,

ประตูโรงงาน,อุปกรณ์เสริมสำหรับงานประตู, ประตูความเร็วสูง, ประตูม้วน

ผ้าใบ, ประตูม้วนไฟฟ้าความเร็วสูง, ประตูม้วนอัตโนมัติ, ประตูผ้าใบ, ประตูพีวี

ซี, ประตูม้วนพลาสติก, ประตูอุตสาหกรรม, Quick Shutter, ประตูไฮสปีด,

ประตูHi Speed, Auto Shutter Door, Rapid Door

รับซ่อมประตูโรงงาน ประตูไฮสปีด ประตูม้วน
ความเร็วสูง ประตูกรงหมุน
ประตูโรงงานมอเตอร์ เครื่องกั้นคน Barrier
Turnstile แขนกั้นรถยนต์
-จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมระบบประตูอัตโนมัติใน
โรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
– รับผลิตและนำเข้าชิ้นส่วนอะหลั่ยจากต่างประเทศ
– รับออกแบบ ผลิตชิ้นส่วน/เครื่องจักร
Jigs&Fixtures งานมิลลิ่ง เพื่อทดแทนการนำเข้า
– รับออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า
คาร์ปาซิเตอร์ ระบบไฟฟ้า
   แรงสูง แรงต่ำ ภายในโรงงาน
ทางเรารับประกันคุณภาพสินค้า อะหลั่ยและ
การบริการซ่อม ด้วยมาตรฐานที่
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Door รวบรวมสินค้าในกลุ่มประตู
โรงงาน  โดยสินค้าในกลุ่มนี้ มีทั้ง
ประตูโรงงาน ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง,
ประตูอุตสาหกรรมเปิดเหนือศรีษะ,
ประตูสวิง, ประตูชนกระแทก, ประตูผ้าใบ,
ประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ, ประตูม้วน
โรงงาน,ประตูม้วนไฮสปีดชัตเตอร์, Roller
Shutter Door , ประตูผ้าใบพีวีซี,
ประตูโรงงาน,อุปกรณ์เสริมสำหรับงานประตู,
ประตูความเร็วสูง, ประตูม้วน
ผ้าใบ, ประตูม้วนไฟฟ้าความเร็วสูง,
ประตูม้วนอัตโนมัติ, ประตูผ้าใบ, ประตูพีวี
ซี, ประตูม้วนพลาสติก, ประตูอุตสาหกรรม,
Quick Shutter, ประตูไฮสปีด,
ประตูHi Speed, Auto Shutter Door,
Rapid Door